Store sundhedsgevinster ved en elcykel, viser ny undersøgelse

Er en elcykel overhovedet til gavn for vores helbred?

Der har igennem mange år hersket tvivl om hvorvidt en elcykel ikke bare er ren snyd og et produkt, som er forbeholdt dovne mennesker. Spekulationerne omkring elcyklen er steget i takt med den stigende popularitet elcyklen oplever i øjeblikket. Mange har den holdning at det ikke kan have nogle effekt på ens helbred, når der er motorkraft på spil. Konlusionen i en ny undersøgelse viser dog stikmodsat: Man bliver sundere, hvis man dropper bilen og tager cyklen på arbejde – også selvom den har motor på. ‘Niras joblife’, som står bag forsøget, har lavet et forsøg med 9 pendlere, som droppede bilen til fordel for elcyklen i en måned. Resultaterne har været forbløffende, og understreger for alvor de sundhedsgevinster, som forekommer ved at tage elcyklen fremfor bilen på arbejde. Én af forsøgspersonerne oplevede, bl.a. at hendes krop blev 5 år yngre i løbet af den måned, forsøget varede. De ni pendlere oplevede tilsammen at få skåret 19 år af deres kropsalder. Dette var bl.a. pga. en forbedring af kondital og ligeledes blodtryksværdier.

Få testpersoner, men undersøgelser bekræfter tendensen

Selvom forsøget har været med et relativt få antal testpersoner, viser flere og flere undersøgelser samme tendens som den danske. Her kan bl.a. nævnes en norsk undersøgelse tilbage fra 2015, som leder os til samme resultat, nemlig at elcyklen giver os den fornødne motivation til at cykle længere samt oftere. Svaret i sundhedsgevinsterne skal nemlig findes lige der; længere og oftere. Den norske undersøgelse viser, at testpersonerne tog cyklen dobbelt så mange gange, og cyklede dobbelt så mange kilometer. Med en elektrisk cykel når du altså større afstande på kortere tid, og du kan samtidig bære dit almindelige tøj, fordi du sveder mindre. Dette er blot endnu et plus ved elcyklen. Mange af de kortere ture, der udføres i bil i dag, kan muligvis blive erstattet med elcyklen. Det kræver blot kendskab til elcyklen, hvilket leder os til næste emne:

Vi mangler kendskab til elcyklen

‘En elcykel er snyd’. Du har sikkert hørt det før, og vil sikkert høre det igen pga. den manglende forståelse, som er på området. Som flere undersøgelser bekræfter, er selve elmotoreren på cyklen blot et redskab til at cykle flere kilometer. Det giver blod på tanden at erfare, at man kan cykle både længere og hurtigere med en elcykel. Man skal dog være opmærksom på at en elcykel max. må køre 25 km/t på danske veje. Det betyder ikke, at du ikke kan komme over 25 km/t, men selve hjælpen fra elcyklen slår blot fra ved 25 km/t. Du kan læse vores artikel om lovkravene her. Selvom elcyklen er udstyret med el, skal man stadig træde lige så hårdt i pedalerne. Du kommer blot længere og hurtigere frem.

Artikel: Alt hvad du har brug for at vide om elcyklen

Få den motion du ønsker med en elcykel

De fleste elcykler er i dag udstyret med gear, hvilket betyder at elcyklen rent faktisk også kan fungere som en almindelig cykel, hvilket mange ikke ved. På STRØM’s elcykler er alle udstyret med enten et LCD eller LED display, som gør det muligt at vælge om du vil have ingen, middel eller maximum hjælp fra motoren. Dette gør det utrolig fleksibelt at cykle, da man kan designe ens tur efter motion, humør, terræn samt/eller vind og vejr. Man kan altså, med andre ord, stadig få den samme motion som på en almindelig cykel. Man er bare mere modstandsdygtig med en elcykel overfor længere ture, hård modvind eller blot en ‘off-day’. Det er især denne fleksiblitet, som gør motivationen og lysten til at cykle større. En stigning i antal ture og antal km kørt betyder alt andet lige, at man får en god omgang motion med en elcykel.

Alt i alt må man konkludere at elcyklen giver motion, og er til god gavn for dig og dit helbred, men også miljøet. Ved at droppe bilen, og tage elcyklen på arbejde, vil man ikke kun opleve personlige gevinster i form af sundhed, men også gevinster for miljøet.

Hvis du vil vide mere om hvilken elcykel, der vil være et ideelt match for dig, kan du klikke her.